D3 Projekt AB Bygg & Projektleder rivningen av Hornsbergsdepån åt SLL Trafikförvaltningen 2019-03 – 2019-06

D3 Projekt AB har fått i uppdrag att hjälpa SL med projektledning av rivningsarbetena efter branden på Hornsbergs bussdepån.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina projekt?