D3 Projekt AB har 2018-09 tecknat avtal med Svenska kraftnät för KA enl. PBL

Uppdraget: KA för projekt kraftledningstunnel från Anneberg (Täby) till Skanstull (Södermalm).

Avtalet löper till 2021-12-31 med förlängningsoption.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina projekt?