Vad är BIM-samordning?

BIM-samordning i 3D

BIM-samordning görs i projekteringsfasen och är ett hjälpmedel där samtliga konstruktörer bygger sina 3D-modeller med installationer. Dessa skickas sedan till samordnaren som lägger in dem i en gemensam modell där man kan granska eventuella kollisioner mellan installationer.

Nyckeln till en lyckad BIM-samordning ligger i att samla, strukturera och visualisera digital information, så att respektive område har rätt information för att utföra rätt arbete.

BIM-samordnaren sammanställer beställarens behov och krav med projektförutsättningar, projektörer, övriga resurser så att produktionen har rätt information. Slutmålet är att i tid leverera en ändamålsenlig anläggning, samt att överlämna strukturerad dokumentation. Med rätt information och kvalitet kan man garantera en effektiv och hållbar förvaltning av en anläggning.

Behöver du hjälp med BIM-samordning?