Installations­samordning

Installations­samordning med specialkunskaper för byggprojekt

Med dagens teknikutveckling och kraven på ökad energieffektivitet, blir fastigheternas installationer allt mer komplexa och viktiga för moderna fastigheters totala funktion.

I rollen som installationssamordnare hjälper vi vår uppdragsgivare med specialkunskaper gällande fastighetens installationer. Våra uppdrag anpassas till kundens behov för resp. projekt och kan bl.a. innehålla följande delmoment:

  • Genomgång av konsulthandlingar för att klargöra entreprenad gränser inför upphandling av underentreprenörer.
  • Påkalla uppmärksamhet där alternativa lösningar bedöms lämpliga samt ekonomiska att ändra.
  • Löpande funktions- och utrymmesmässig samordning av installationer under projektets gång.
  • I samband med slutfasen utföra CE-märkning av sammansatta Maskiner.
  • Hålla  samordnade provningar.
  • Uppföljning av slutfasens provningar, besiktningar, och leveranser av installatörernas slutdokumentation.
  • Efter avslutat projekt medverka till uppföljning av att garantiarbeten utförs enligt avtal, samt närvara vid garantibesiktningar och energisystemens lastberoende driftprovningar.

Beroende på byggherrens egna kompetens kan installationssamordnarens tjänster beröra:

  • VVS, Ventilation , fastighetsautomation, mätsystem elkraft-/belysning-/brand-/utrymning-/passage-/övervaknings-/informations-system, Dörr-/låssystem, sprinkler, m.m.

Behöver du hjälp med installations­samordning?