KA enl. PBL?

Kontrollansvarig enl PBL (plan- och bygglagen)

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.

Vi jobbar som Kontrollansvariga i hela Storstockholm och innehar nivå K som krävs för allt över en familjs bostad eller två våningar.

Vårt kontor ligger i Sätra.

Behöver du hjälp med en kontrollansvarig?