Projekterings­ledare

Projekterings­ledare en viktig länk vid byggprojekt

Projekteringsledaren har en viktig roll som sammanhållande länk mellan projektutveckling och produktion. Projekteringsledaren styr projekteringsarbetet så att ställda krav och mål uppfylls i projektet.

Som projekteringsledare är vi med när projektet utformas och ansvarar för ledning och fördelning av projekteringsarbetet i byggprojektet från tidigt projektutvecklingsskede till överlämning till slutkund. Vi medverkar vid upphandling av underentreprenörer och konsulter, upprättar riskanalyser och möjlighetsanalyser samt ser till att lagstiftning följs vid projekteringen.

Rollen och ansvarsområdet kräver en god samarbetsförmåga med många olika människor och kompetenser. Utmärkande för D3 projekts arbetssätt är nära samarbete och en stark teamkänsla. Som projekteringsledare har ni tillgång till ett helt team av specialister med gemensamma system, verktyg och metoder.

Behöver du en projekterings­ledare för bygg­projektet i Stockholm?