Projektledare

Projektledning är en kontrollfunktion i ett byggprojekt

En projektledares uppgick är att säkerställa att beställarens produkt levereras.

Projektledaren finns med som en länk mellan entreprenören som utför byggnationen och beställaren/byggherren. PL följer upp produktion och ekonomi för att säkerställa att allt följer en uppsatt plan.

Behöver du en byggprojekt­ledare?