top of page

D3 Projekts samlade tjänster

D3 Projekt är en koncern bestående av 4 individuella projektföretag med egna speciella inriktningar och tjänsteutbud, med allt under ett och samma paraply.
I många av våra projekt samarbetar vi sömlöst mellan bolagen och säkerställer att ni som kund har en och samma kontaktperson oavsett tjänst som önskas utfört eller typ av projekt.
Under respektive bolag finner ni alla våra specialistkompetenser vi erbjuder mot såväl kommersiella fastigheter som bostadsprojekt.

Byggarbetsplats

Våra tjänster

Vi erbjuder ett stort antal tjänster för projektets alla faser, eller bara där ni känner att ni behöver stöd.

Runsten BRF Hästskon

Entreprenader

Entreprenader i såväl ABT06 utförande som AB04

 

Har ni ett projekt? Kom till oss och få det förverkligat!


Vi på D3 Projekt har stort kontaktnät inom entreprenad, vilket möjligör för oss att även erbjuda utförande som en tjänst.


Vi kan åta oss entreprenader inom samtliga byggdelar och har möjligheter att driva ett projekt från start till mål.

 • Nybyggnation – från enbostadshus till flerfamiljshus

 • Ombyggnation

 • Tilllbyggnad

 • Hyresgästanpassningar

 • Lokalanpassningar

 • Solcellsmontage
   

 

Låt oss på D3 Projekt hjälpa er!

Utö 2.jpg

Projektledning

Våra projektledare hjälper dig från idé till färdigt byggprojekt

Vi hjälper dig att förverkliga ditt byggprojekt med professionell projektledning. Vi är länken mellan dig som beställare/byggherre och entreprenören som utför byggnationen. Vi ser till att din produkt levereras enligt plan, budget och kvalitet.
 

Projektledning är en kontrollfunktion i ett byggprojekt där vi stöttar våra uppdragsgivare att säkerställa så ni som beställare är säker på att få produkt levereras enligt plan, budget och kvalitet.

 

Projektledaren finns med som ett stöd och en länk mellan era entreprenörer som utför byggnationen och er som beställare/byggherre Projektledaren följer upp er produktion och ekonomi för att säkerställa att allt följer en uppsatt plan.

 

Behöver du en projekt­ledare?

Byggledare

Byggledning är grunden för ett lyckat byggprojekt

 

En Byggledare är inblandad i många olika delar av byggprocessen och framför allt handlar jobbet om att se till att den aktuella produktionen kan skötas problemfritt och utan hinder.

 

Byggledaren säkerställer att kontraktet mellan byggherren och entreprenören. Tidsplaner, beställningar, leveransplaner och interna krav måste bevakas noga, och byggledaren måste alltid ligga steget före.

 

Samordningen på arbetsplatsen är mycket viktig och kräver daglig kontakt med såväl platschefer som hantverkare.

 

Behöver du hjälp med byggledning?

SL depå.jpg

Projekteringsledning

Projekteringsledare är en viktig länk vid byggprojekt

Projekteringsledaren har en viktig roll som sammanhållande länk mellan projektutveckling och produktion. Projekteringsledaren styr projekteringsarbetet så att ställda krav och mål uppfylls i projektet.

 

Som projekteringsledare är vi med när projektet utformas och ansvarar för ledning och fördelning av projekteringsarbetet i byggprojektet från tidigt projektutvecklingsskede till överlämning till slutkund. Vi medverkar vid upphandling av underentreprenörer och konsulter, upprättar riskanalyser och möjlighetsanalyser samt ser till att lagstiftning följs vid projekteringen.

Rollen och ansvarsområdet kräver en god samarbetsförmåga med många olika människor och kompetenser. Utmärkande för D3 projekts arbetssätt är nära samarbete och en stark teamkänsla.

 

Som projekteringsledare har vi tillgång till ett helt team av specialister med gemensamma system, verktyg och metoder.

Behöver du en projekterings­ledare för bygg­projektet i Stockholm?

Byggledning ute på plats

D3 Telecom

Vi besiktar och projektleder 5G-utbyggnad, vad kan vi göra för er?


Känner du dig överväldigad av 5G-utbyggnaden? Oroa dig inte, vi på D3 Telecom har spjutkompetens inom projektledning och besiktning av Telecom och är här för att hjälpa dig! Vi har imponerande erfarenhet och kan hantera alla projekt, både i Sverige och utomlands.
 

Vi är stolta över att exempelvis ha fått förtroendet att utföra besiktningar åt Tele2 i 5G-utbyggnaden i Stockholm/Mälardalen och södra Norrland. Det är så mycket mer vi kan hjälpa dig med - vårt team är fullt utrustat för projektledning, arbetsledning, koordinering, driftsättning och besiktning.

Så, om du behöver någon som kan hantera dina Telecom-projekt med kraft och effektivitet, kontakta oss på D3 Telecom. Vi ser fram emot att höra från dig!
 

Vi har spjutkompetens för driva alla projekt inom Telecom

Behöver du hjälp med Telecom-projekt?

Image by Ken
Bild på en 3D BIM ritning

BIM-samordning

BIM-samordning 3D

BIM-samordning görs i projekteringsfasen och är ett hjälpmedel där samtliga konstruktörer bygger sina 3D-modeller med installationer. Dessa skickas sedan till samordnaren som lägger in dem i en gemensam modell där man kan granska eventuella kollisioner mellan installationer.

 

Nyckeln till en lyckad BIM-samordning ligger i att samla, strukturera och visualisera digital information, så att respektive område har rätt information för att utföra rätt arbete.

 

BIM-samordnaren sammanställer beställarens behov och krav med projektförutsättningar, projektörer, övriga resurser så att produktionen har rätt information. Slutmålet är att i tid leverera en ändamålsenlig anläggning, samt att överlämna strukturerad dokumentation. Med rätt information och kvalitet kan man garantera en effektiv och hållbar förvaltning av en anläggning.

 

Behöver du hjälp med BIM-samordning?

Byggarbetare

Installations­samordning

Minimera störningar och låt samordningsinsatser ske i rätt tid

 

Installations­samordning med specialkunskaper för byggprojekt. Med dagens teknikutveckling och kraven på ökad energieffektivitet, blir fastigheternas installationer allt mer komplexa och viktiga för moderna fastigheters totala funktion.

 

I rollen som installationssamordnare hjälper vi vår uppdragsgivare med specialkunskaper gällande fastighetens installationer. Våra uppdrag anpassas till kundens behov för resp. projekt och kan bl.a. innehålla följande delmoment:

 

 • Genomgång av konsulthandlingar för att klargöra entreprenad gränser inför upphandling av underentreprenörer.

 • Påkalla uppmärksamhet där alternativa lösningar bedöms lämpliga samt ekonomiska att ändra.

 • Löpande funktions- och utrymmesmässig samordning av installationer under projektets gång.

 • I samband med slutfasen utföra CE-märkning av sammansatta Maskiner.

 • Hålla  samordnade provningar.

 • Uppföljning av slutfasens provningar, besiktningar, och leveranser av installatörernas slutdokumentation.

 • Efter avslutat projekt medverka till uppföljning av att garantiarbeten utförs enligt avtal, samt närvara vid garantibesiktningar och energisystemens lastberoende driftprovningar.

 

Beroende på byggherrens egna kompetens kan installationssamordnarens tjänster beröra:

VVS, Ventilation , fastighetsautomation, mätsystem elkraft-/belysning-/brand-/utrymning-/passage-/övervaknings-/informations-system, Dörr-/låssystem, sprinkler, m.m.

 

 

Behöver du hjälp med installations­samordning?

Kontroll­ansvarig

Kontrollansvarig enl PBL - vi kontrollerar så att de arbeten som utförs uppfyller gällande krav.

KA enl. PBL?

 

Kontrollansvarig enl PBL (plan- och bygglagen)

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.

Vi jobbar som Kontrollansvariga i hela Storstockholm och innehar nivå K som krävs för allt över en familjs bostad eller två våningar.

Behöver du hjälp med en kontrollansvarig?

Nabben_Studio_HE-2.JPG
bottom of page