D3 Projekt AB

Vi verkar i projektets alla faser eller bara där ni känner att ni behöver stöd.

Våra tjänster

Bakgrundsbild

Projekterings­ledning

Vi hjälper dig med projekteringsledare i det skede då byggnadens utformning och funktion påverkas allra mest för byggprojekt...

Projektledning

Projektledning

Våra projektledare hjälper dig från idé till färdigt byggprojekt...

IMG_0801

Byggledning

Våra byggledare hjälper till så att byggprocessen kan skötas problemfritt och utan hinder...

Installations­samordning

Vi hjälper till att minimera störningar och att samordningsinsatser sker i rätt tid för ditt byggprojekt...

Kontroll­ansvarig

Kontrollansvarig enl. PBL. Vi kontrollerar så att de arbeten som utförs uppfyller gällande krav...

d3projekt_tjanst_1-400x300px

Byggbesiktning

Våra besiktningsmän hjälper dig med förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning...

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina projekt?